FOCUS GLOBAL gayrimenkul yatırımcılarının ve finans kurumlarının yatırım projelerinin inşai yatırımlarının değerlemesinde ve izlenmesinde de danışmanlık hizmeti vermektedir. Sektörel tecrübesiyle sadece konut ve ofis yatırımlarında değil alışveriş merkezi, lojistik depolama alanları, turizm yatırımları, hidro elektrik santraller, fabrika (çimento fabrikası vb.) yatırımları gibi daha kompleks mülklerde ve karma kullanım projeler de de tecrübeli değerleme uzmanlarımız projenin ilerleme aşamasındaki maliyet analizlerini, bina alanlarının yasal ve mevcut durum analizleri, projenin değerleme analiziyle birlikte raporlarında vermektedirler.

Farklı yatırım alanlarında bünyemizdeki tecrübeli değerleme uzmanlarımız ve alanda işbirliği yaptığımız proje geliştirme ve yatırım uzmanları ile birlikte yatırım projelerinde değerleme ve yatırım danışmanlığı hizmetleri verilmektedir. Söz konusu hizmetlerimiz aşağıdaki unsurlardan oluşur;

 • İş fikrinin geliştirilmesi,
 • Alan analizleri, Pazar analizleri, Rekabet analizleri,
 • Yatırım uygunluk analizleri,
 • Proses analizleri, Süreç analizleri, Sistem analizleri, Kaynak analizleri,
 • Konsept geliştirme,
 • Strateji geliştirme, Teknoloji seçimi, Finansal planlama, Risk teminat etütleri, Fizibiliteler,
 • Teşvikler, Projelendirme, Uygulama, Sistem oluşturma,Kaynak geliştirme,
 • Planlamalar, Uygulamalar, Eğitimler, Ar-Ge çalışmaları, Ürün ve üretim geliştirme,
 • Pazar geliştirme, Üretim hatlarının kurulması,
 • Makine-ekipman araştırmaları teklif, pazarlık, satın alma işlemleri,
 • Deneme üretimleri, Belgelendirme işlemleri,
 • Açılış organizasyonları,
 • Anahtar teslimi yatırım projeleri için gerekli diğer hususların gerçekleştirilmesi.

Mevcut Gayrimenkullerinize Yönelik Analiz ve Çözüm Alternatifleri

Hizmet alanlarımızdan bir diğeri ise mevcut gayrimenkulünüze ilişkin bölgesel ya da sektörel gelişmelere paralel yaşanan gerek fiziksel ya da fonksiyonel eskimeler gerekse ekonomik demodelik sonucunda mülkün en iyi en yüksek kullanım fonksiyonunu yerine getiremediği durumlarda çözüm alternatifleri sunmaktır. Bu kapsamda bölgesel ve sektörel olarak arz-talep dengesi, rekabet, pazar araştırması ve SWOT analizleri yapılarak, mülke en yüksek getiriyi sağlayacak altenetifi gayrimenkul yatırımcısına sunmak için gerekli maliyet kalemleri ve sonuçta elde edilecek gelir kalemlerini öngörülerek yaratılacak nakit akışları tespit edilir.