Hakkımızda

2020 Yılında 3 kurucu ortak  tarafından hayata geçirilmiş olan şirket, ulusal çapta gayrimenkul değerleme  faaliyetleri yürütmeyi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına özellikle, Kamulaştırma ve Kamu  Taşınmazlarının Değerlemesi hususlarında danışmanlık hizmeti vermeyi, değerleme  sektörünün yeniliklerini dinamik olarak takip ederek, reel sektöre adapte etmeyi ve  değerleme sektörüne efektif değerleme yöntemleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Focus Global Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sermaye Piyasası  Kurulu’nun (SPK) Seri VIII, No: 35 Sayılı, Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak  Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliği çerçevesinde  değerleme hizmeti vermek üzere şirketimiz 11/09/2020 tarihinde Kurulca listeye alınmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25.12.2020 tarih ve 9350 sayılı Kararı ile şirketimize Bankalara “ Gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti yetkisi verilmiştir.

  • 2278Tamamlanmış Rapor Sayısı
  • 80Türkiye Genelinde Hizmet Veren Eksper