S.S.S

 

  • Gayrımenkul değerleme nedir?

   Bir gayrimenkulün değerini, hukuki ve yasal durumunu belirli bir dönem ve standartlar içerisinde ortaya çıkaran kapsamlı bir çalışmadır.

  • Gayrımenkul Değerleme Lisansı Nedir ve Nasıl Alınır?

   Gayrimenkul değerleme uzmanı, gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almış olan kişilerdir.

   Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Gayrimenkul Değerleme Lisansı almaları gerekmektedir.

  • İlgili Görev Alanları Nelerdir?

   Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlerine ilişkin olarak gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere kurulca listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketlerinde gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev alacak kişiler.

  • Tamamlanması Gereken Modüller Nelerdir?

   1 - Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
   2 - Gayrimenkul değerleme esasları
   3 - İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi
   4 - Gayrimenkul mevzuatı

   Adayların yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar “Gayrimenkul Değerleme Lisansı” almaya hak kazanırlar. Bu lisansa sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin “Konut Değerleme” lisansı kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler. Daha fazla bilgi için: https://www.spl.com.tr/spl/eep/pdefault.aspx