TKGM’nin 2019/1 Sayılı Genelge kapsamında;

04.03.2019 tarihinden itibaren Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin tüm taşınmaz alım ve satım işlemlerinde taşınmaz değerleme raporu aranılmasına ilişkin genelge yürürlüğe girmiştir.