En verimli ve en iyi kullanım değeri analizi’ ni belirleyen temel unsurlar aşağıdaki soruların cevabını içermektedir:

  • Kullanım makul ve olası bir kullanımıdır?
  • Kullanım yasal mı veya kullanım için yasal hak alabilme olasılığı var mı?
  • Mülk fiziksel olarak kullanıma uygun mu veya uygun hale getirilebilir mi?
  • Önerilen kullanım finansal yönden gerçekleştirilebilir mi?
  • Bu olasılıkları sağlayan kullanım şekilleri arasında seçilen en verimli ve en iyi kullanım, arazinin gerçekten en iyi kullanımı mıdır?

Bu koşullar göz önüne alındığında, En verimli ve en iyi kullanım değeri analizi’ ni; mantıklı olarak olası ve yeterli seviyede desteklenen alternatif kullanımlar arasında;

  • Yasal olarak izin verilen,
  • Fiziki olarak olanaklı,
  • Finansal açıdan uygulanabilir,
  • Maksimum düzeyde kullanım olarak tanımlanabilir.

En yüksek ve en iyi kullanım makul bir yakın gelecek için hesaplanmalıdır. Uzun vadeli ve spekülatif yaklaşımlar en yüksek ve en iyi kullanım değeri kavramının dışında kalmak durumundadır.

Ülkemiz koşullarında en iyi proje en yüksek getiriyi sağlayan veya teknik olarak en mükemmel sonuçları sağlayan seçenek olmanın yanı sıra yasal mevzuatın gereklerini de yerine getirebilecek özellikleri taşımalıdır. 

Risk-Teminat Etütleri

Kent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. bilgi birikimini finans sektöründeki tüm finansal kurumlara yapmayı öngördükleri kredi kullandırımlarına karşılık almayı planladıkları gayrimenkul teminatlarının değer-risk kıyaslamalarının analizlerini tecrübeli değerleme uzmanlarınca raporlarında sunar. Ayrıca sigorta kuruluşlarına da poliçelendirecekleri gayrimenkullerin içerdiği olası riskleri saptayarak varlık değerleri ile karşılaştırmasını raporlarıyla müşterilerine aktarır.

Pazarlama Stratejisi

Gayrimenkulün satışına yönelik en efektif satışın gerçekleşmesi için hedef kitlenin tespiti, hedef pazarın değerler sisteminin anlaşılması ve ürüne bu tespitlerin yansıtılması sonucunda gerekli pazarlama stratejisinin şekillendirilmesi ve somut bir iş planına dönüştürülmesi çalışmasıdır.