Firmamız, talep sahiplerinin amaçlarına yönelik olarak; uluslar arası değerleme ilkeleri doğrultusunda değerleme, gayrimenkule yönelik olarak farklı alanlarda proje ve yatırım danışmanlığı konularında hizmet vermektedir. Bu amaçlara yönelik olarak sürdürdüğümüz faaliyetler BASEL II ve Türk Ticaret Kanunu değişlikliği gibi yeni finansal düzenlemelerde dikkate alınarak, konusunda uzman ve bu konudaki gerekli bilgi ve birikime sahip uzmanlarca gerçekleştirilir.

Değerleme Hizmeti Verdiğimiz Gayrimenkuller

 • Arsa ve arazi,
 • Madenler, Kum ve taş ocakları maden sahaları,
 • Site, bina, villa, daire, müstakil ev, bağ evi, çiftlik evi gibi ikamet amaçlı gayrimenkuller,
 • Bina, bina, ofis, büro, benzin istasyonu, mağaza, dükkan, depolama alanları gibi ticari amaçlı gayrimenkuller,
 • Tatil köyü, otel, motel, apart otel, konaklama tesisleri, pansiyon gibi turizm amaçlı gayrimenkuller,
 • Organize sanayi siteleri, entegre üretim tesisleri, fabrika, imalathane, atölye, depolama alanları gibi sınai amaçlı gayrimenkuller,
 • Tarımsal işletmeler, tarım arazisi gibi tarım amaçlı gayrimenkuller,
 • Toplu konut, Üniversite kampüsleri, Hastaneler, Havaalanları, Limanlar, Marinalar, Lojistik üsleri gibi özel amaçlı projeler.

Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydaların Değerlenmesi Hizmetlerimiz

 • Kira değeri tespiti ve kira haklarının değerlemesi,
 • Kaynak hakkı değerlemesi,
 • Üst hakkı değerlemesi.      

Makine ve Sabit Kıymet Değerlemesi Hizmetlerimiz

 • Sanayi kullanım amaçlı makine ve teçhizatlar,
 • Çimento tesisleri,
 • Rafineriler,
 • Kimyasal proses ve üniteleri,
 • Enerji santralleri,
 • Gemiler,
 • Araç filolar gibi muhasebe kayıtlarında demirbaş olarak bulunan ancak amortisman nedeniyle defter değerleri olmayan her türlü makine ve teçhizat için piyasadaki ikinci el veya hurda değer tespitleri, Bir gayrimenkulün, 4721 sayılı Kanunun 684 üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası ile 686. maddesi uyarınca eklentisi olan unsurların, yani üretim yada hizmet amaçlı tesislerde gayrimenkulün tapu kütüğüne tescil edilmiş her türlü makine ve techizat için ipotek amaçlı, münferit olarak piyasa rayiç değer tespitleri, Şirketlerin toplam varlıklarının ortaya konulması amacıyla, gayrimenkulleriyle birlikte, bu gayrimenkullerde üretim yada ticaret amaçlı bulunan makine ve techizat için piyasa rayiç değer tespitleri.

Maddi Olmayan Varlıkların Değerlenmesi Hizmetlerimiz

Şirketlerin gayrimenkullerine ve şirket değerlerine doğruda etki eden;

 • İsim hakkı,
 • Marka değeri,
 • Kullanım hakkı,
 • Lisans,
 • Şerefiye gibi maddi olmayan duran varlıkların değerlerinin tespit edilmesi. Maddi olmayan varlıkların bağlı olduğu gayrimenkulün değerini artırıcı etkilerinin etüdü ve belirlenmesi.