Nitelikli ve büyük projelere kredi finansmanı sağlayan Banka ve Finansman Kuruluşları kullandırdıkları kredilerin serbest bırakılma aşamasında projelerle ilgili bağımsız ve profesyonel yaklaşımlarla bir  “İnşaat Yatırım İlerleme  Raporu” ihtiyacı duymaktadır. 

Bu hizmet verilirken uzmanlarımız tarafından aşağıdaki konular kontrol edilmektedir:

  • Proje ilerleme durum tespiti ve iş programı kontrolü
  • Güncel Maliyetler
  • Harcama Kontrolleri
  • Gerçekleşen ve bütçelenen maliyetlerin uygunluğunun karşılaştırılması ve kredi finansörüne raporlanması
  • Ayrıca yerli ve yabancıların yapmayı düşündükleri yatırımlarda yapıların fiziki alanlarının resmi belgelerdeki ölçülerle uyumluluğunun ölçülmesi ve farklılık varsa bunların belirlenmesi, binaların fiziksel kondisyonlarının incelenerek raporlanması hizmeti verilmektedir.
  • Binaların tüm boyutları ile ruhsat araştırmalarının yapılarak resmi belgelerin incelenmesi, belge eksikliklerinin tespiti ve sonuçların raporlanması yapılmaktadır.